Windows 8 – aloitusnäytön mukauttaminen

Tässä artikkelissa käsittelen Windows 8:n aloitusnäyttöä ja sen muokkaamista käyttäjäkohtaiseksi.

Käynnistä-valikosta Aloitusnäyttöön

Käynnistä-valikolla on pitkä historia ja sen suunnittelu alkoi jo 1992. Ensimmäinen versio julkaistiin Windows 95:ssa, minkä jälkeen se on muuttunut jonkin verran matkan varrella. Windows Vistassa Käynnistä-valikkoon lisättiin Haku, joka helpotti ja nopeutti eri asioiden löytämistä. Windows 7:ssa Tehtäväpalkin (Taskbar) toiminnallisuutta uusittiin ja sen hyvän vastaanoton myötä Käynnistä-valikon käyttö väheni huomattavasti.

Vaikka Käynnistä-valikko on palvellut pitkään monen version ajan, siinä voidaan nähdä seuraavat rajoitukset ja puutteet:

 • Sen muokattavuus on rajallinen
 • Siinä on rajallinen mahdollisuus kiinnittää / ryhmitellä tärkeimpiä sovelluksia
 • Vierityspalkkia joutuu käyttämään kun sovelluksia on paljon (kuva alla)
 • Viimeksi käytettyjen sovellusten lista on aiheuttanut hämmennystä
 • Käynnistä-valikko on tilankäytöltään ahdas
 • Tekstit ja kuvakkeet ovat staattisia


Windows 7:n Käynnistä-valikko

20 vuodessa toimintatavat ja tietotyön vaatimukset ovat muuttuneet hurjasti. Kun uutta käyttöjärjestelmää lähdettiin suunnittelemaan, tekijät totesivat, että nykyisen käyttöliittymän perusratkaisulla ei enää pysty vastaamaan ajan haasteisiin. Tarvittaisiin jotain aivan uutta.

Uuden Aloitusnäytön tavoitteet ja potentiaali

Uuden aloitusnäytön suunnittelussa keskeiset tavoitteet olivat:

 • Uusien skenaarioiden mahdollistaminen
 • Kehittyneempi haku
 • Enemmän tilaa sovelluksille
 • Aktiiviset tapahtumaruudut, jotka näyttävät ajantasaista tietoa
 • Parempi muokattavuus

Uusi käyttöliittymä on suunniteltu ensisijaisesti kosketusnäyttölaitteille, mutta sitä voi hyvin käyttää myös hiirellä ja näppäimistöllä.

Tapahtumaruutujen luominen aloitusnäytölle

Aloitusnäytölle voi luoda tapahtumaruutuja sovelluksille, www-linkeille, kansioille, pikakuvakkeille ja monille muille kohteille. Oletuksena aloitusnäytöllä on ruudut käyttöjärjestelmän mukana tuleville sovelluksille ja/tai tietohallinnon valmiiksi asentamille sovelluksille.

Toisin kuin perinteiset sovellukset, uudet Windows 8 -sovellukset pystyvät näyttämään aktiivista tilatietoa ruudussaan. Siten yhdellä vilkaisulla voi nähdä tiettyjä tietoja ilman, että avaa ao. sovelluksen. Lisäksi monissa Windows 8 -sovelluksissa ruudun kokoa voi muuttaa (pieni/suuri) ja siten säätää ruudun tilankäyttöä ja informaation määrää. Esim. Valion Reseptisovelluksen tapahtumaruutu näyttää pienenä vain logon ja otsikon, mutta suurena koekeittiön viikon ruokalistaa vaihtuvin kuvin (kuvat alla).

   

Tapahtumaruutuja voi luoda aloitusnäytölle seuraavasti:

Sovellukset

Asennusrutiini luo normaalisti tapahtumaruudun aloitusnäytölle. Tarvittaessa sovelluksen tapahtumaruutu voidaan luoda manuaalisesti seuraavasti:

 1. Siirry aloitusnäytölle.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruudun tyhjään kohtaan. Alareunaan avautuu palkki, jossa on Kaikki sovellukset -valinta. Napsauta sitä, jolloin avautuu lista kaikista asennetuista sovelluksista.
 3. Napsauta sovellusta hiiren oikealla ja valitse alhaalta Kiinnitä aloitusnäyttöön.
 4. Sovellus ilmestyy aloitusnäytön oikeaan reunaan, josta sen voi raahata sopivaan paikkaan.

Toinen vaihtoehto on käyttää Haku-toimintoa ja kiinnittää sovellus vastaavalla tavalla aloitusnäyttöön.

Kansiot

Usein käytetyille kansioille voi luoda oman tapahtumaruudun seuraavasti:

 1. Avaa Tiedostonhallinta (Win+E).
 2. Napsauta kansiota hiiren oikealla ja valitse pikavalikosta Kiinnitä aloitusnäyttöön.
 3. Kansio ilmestyy aloitusnäytön oikeaan reunaan, josta sen voi raahata sopivaan paikkaan.

Huomaa, että voit kiinnittää aloitusnäyttöön myös tiedostonhallinnan Suosikit-listan kohteita ja tallennettuja hakuja (kuva alla).

Linkit (Internet Explorer 10)

IE 10 tulee Windows 8:ssa kahtena versiona: työpöytäversiona ja Windows 8 -versiona. Olennaisin ero on siinä, että Windows 8 -versio on laajennusvapaa eikä siten tue esim. Flashia. Näin ollen laajennuksia käyttävät sivut tulee avata työpöytäversiolla. Windows 8 -versio noudattaa myös uutta sovellustyyppiä, jossa ei ole perinteisiä ikkunoita, valikoita tai tehtäväpalkkia. Kaikki tila on pyritty antamaan itse sisällölle ja siten hallintatyökalut ovat esillä vain tarvittaessa.

Windows-tiimin artikkeli: Metro style browsing and plug-in free HTML5:
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/09/14/metro-style-browsing-and-plug-in-free-html5.aspx

Kummastakin versiosta voi luoda linkkejä aloitusnäyttöön ja ne myös muistavat, kummalla versiolla ne on luotu. Siten työpöytäversiolla luodut linkit avautuvat työpöytäversioon ja vastaavasti toisin päin. Käsittelen muita IE10-piirteitä tarkemmin myöhemmissä kirjoituksissa.

IE10 / työpöytäversion linkin lisääminen aloitusnäyttöön

 1. Avaa selain ja siirry halutulle sivulle.
 2. Napsauta Työkalut-kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse Lisää sivusto aloitusnäyttöön.
 3. Linkki ilmestyy aloitusnäytön oikeaan reunaan, josta sen voi raahata sopivaan paikkaan

IE10 / Windows 8 -version linkin lisääminen aloitusnäyttöön

 1. Avaa selain ja siirry halutulle sivulle.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jossain kohtaa sivua, jotta alareunan valinnat tulevat esiin.
 3. Napsauta Kiinnitä sivusto –painiketta oikeassa alakulmassa ja valitse Kiinnitä aloitusnäyttöön.

IE10 esittää aiemmin avattuja sivuja myös seuraavasti ja siten suosikkeihin ja aloitusnäytölle lisättävien linkkien tarve ehkä vähenee.


Aiemmin avattujen sivujen linkit osoiteruutuun kirjoitettaessa


Aloitusruutuun kiinnitetyt linkit kun napsauttaa osoiteruutuun

Pikakuvakkeet

Voit luoda pikakuvakkeelle tapahtumaruudun seuraavasti:

 1. Napsauta pikakuvaketta hiiren oikealla ja valitse pikavalikosta Kiinnitä aloitusnäyttöön.
 2. Kansio ilmestyy aloitusnäytön oikeaan reunaan, josta sen voi raahata sopivaan paikkaan.

Tapahtumaruutujen hallinta aloitusnäytöllä

Ruutujen poistaminen

 • Napsauta ruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Irrota aloitusnäytöstä.

Ruutujen siirtäminen ja ryhmien luominen aloitusnäytölle

Tapahtumaruutuja voi helposti siirtää ruudulla ryhmästä toiseen hiirellä raahaamalla. Jos raahaat ruudun olemassa olevan ryhmän ulkopuolelle, Windows luo uuden ryhmän. Oletuksena ryhmällä ei ole nimeä, mutta voit antaa sen jälkikäteen. Ryhmän voi myös jättää kokonaan ilman nimeä.

Luo uusi ryhmä ja nimeä se seuraavasti:

 • Raahaa tapahtumaruutu vasempaan tai oikeaan reunaan niin, että Windows luo uuden ryhmän (alla Wikipedia-ruudulle luodaan uusi ryhmä).
 • Napsauta näytön oikeassa alareunassa olevaa zoomaus-painiketta (miinus-painike), jolloin näet kerralla useita ryhmiä ja voit myös vierittää niitä oikealle/vasemmalle.
 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella juuri luotua ryhmää ja valitse alhaalta Nimeä ryhmä.
 • Anna ryhmälle kuvaava nimi ja napsauta Nimi-painiketta.

Ryhmien siirtäminen

Siirrä ryhmiä zoomaustilassa seuraavasti:

 1. Napsauta näytön oikeassa alareunassa olevaa zoomaus-painiketta (miinus-painike), jolloin näet kerralla useita ryhmiä.
 2. Siirrä ryhmiä hiirellä vetämällä.
 3. Napsauta hiirellä tyhjään kohtaan palataksesi normaalinäyttöön.

Liikkuminen aloitusnäytöllä

Voit liikkua aloitusnäytöllä seuraavin tekniikoin:

Kosketusnäyttö

 • Pyyhkäisy vaakasuunnassa
 • Nipistäminen (zoomaus, jolloin näkee enemmän kerralla)

Hiiri

 • Hiiren rullalla oikealle / vasemmalle (erittäin nopea tapa liikkua)
 • Vierityspalkin avulla
 • Painamalla hiiren osoittimella oikeaan tai vasempaan reunaan

Näppäimistö

 • Home: vasempaan reunaan
 • End: oikeaan reunaan
 • PgDn: ruudullinen oikealle
 • PgUp: ruudullinen vasemmalle
 • Nuolinäppäimillä oikealle/vasemmalle/ylös/alas

Vinkki Kun siirrät Työpöytä-tapahtumaruudun aloitusruudun vasempaan yläkulmaan, pääset työpöydälle Enteriä painamalla. Työpöydälle pääsee nopeasti myös Win+D -näppäinyhdistelmällä.

Haku-toiminto

Haku on uudistunut ja sen avulla voi todella helposti ja nopeasti paitsi käynnistää sovelluksia, myös löytää tietoa eri lähteistä. Käsittelen aihetta erikseen myöhemmin, mutta perustoiminnallisuus on seuraava:

 • Siirry aloitusnäytölle painamalla Windows-näppäintä.
 • Kirjoita hakusana(t). Mitään ei siis tarvitse valita aloitusnäytöllä, kirjoitat vain hakutekstin.
 • Hae-paneeli avautuu ja oletuksena haku kohdistuu sovelluksiin. Voit kuitenkin muuttaa haun kohdetta valitsemalla listasta asetukset, tiedostot tai jonkin monista sovelluksista.

Pikanäppäimet

Pikanäppäinten käytöllä voi merkittävästi nopeuttaa käyttöliittymän hallintaa. Tässä keskeiset Windows 8:n pikanäppäimet:

Windows + kirjain Toiminta
Q Avaa haku, jossa oletuskohteena on aktiivinen sovellus
C Näytä Oikopolut (Charms Bar)
Tab/Sarkain Vaihda sovellusten välillä
D Näytä Windows-työpöytä (paina uudelleen kun haluat näyttää tai pienentää avoimet ikkunat)
E Avaa Tiedostonhallinta (File Explorer)
R Avaa Suorita-ikkuna (Run)
X Näytä valikko, jossa on järjestelmänhallinnan komentoja / työkaluja
F Etsi tiedostoja
L Lukitse tietokone
HUOM! Windows-näppäimellä on yksinään tärkeä rooli: se vie aloitusnäytölle ja uudelleen painettuna vaihtaa edelliseen näkymään. Siten sen avulla voi nopeasti vaihtaa sovelluksen ja aloitusnäytön välillä.

 

Windows 8:n aloitusnäyttö on oletuksena toimiva, mutta vaatii muokkausta, jos siitä haluaa tehokkaan ja juuri itselleen sopivan. Kun tietää perusasiat, muokkaaminen on helppoa ja nopeaa. Oma kokemus on, että aloitusnäyttö ei tule kerta heitolla kuntoon vaan ajatus ja ilmiasu kypsyy sitä mukaa kun käyttökokemusta kertyy lisää.

Dynaamisen sisällön ja Dashboard-tyyppisen ajattelun kannalta uudet Windows 8 -sovellukset ovat keskeisessä asemassa, sillä ne voivat tuoda aloitusnäytölle ajantasaista tietoa eri järjestelmistä, sovelluksista ja palveluista. Aloitusnäytön käytettävyys ja arvo toiminnan keskipisteenä kasvavat sitä mukaan kun uusia, omaan liiketoimintaan liittyviä sovelluksia julkaistaan. Tässä mielessä tuleva vuosi on erittäin mielenkiintoinen.

Uskon, että aloitusnäytön helppo muokkaaminen käyttäjäkohtaiseksi on iso askel eteenpäin työn tuottavuudessa ja työtyytyväisyydessä. Hyvän organisoinnin lisäksi monet muokkaavat mielellään myös ulkoasua kuten kuvia, grafiikkaa ja värejä. Windows 8:ssa on tässä suhteessa hienoja mahdollisuuksia, joita käsittelen seuraavassa artikkelissani. Alla on pieni pala omasta aloitusruudustani.

Millainen on sinun aloitusnäyttösi? Kaikki kommentit tervetulleita. J

– Timo

Jaa tämä artikkeli:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa Google+:ssa Jaa Pintrestissä Jaa LinkedIn:issä
Julkaistu kohteessa Aktiivikäyttäjät, IT-ammattilaiset, OldBlog, Teknologiat, Yleinen Merkitty: , , , , ,
6 comments on “Windows 8 – aloitusnäytön mukauttaminen
 1. 23.6.2014 klo 16:00 Mari sanoi:

  kuinka saan windows 8:ssa linkit sivun alareunaan pikkukuvakkeiksi

 2. Timo Läpinen
  24.6.2014 klo 10:02 Timo Läpinen sanoi:

  Moi Mari,
  Tämä artikkeli ja ohjeet on kirjoitettu Windows 8:n julkaisun aikoihin. Sen jälkeen on tullut tärkeä 8.1-päivitys ja pian sen jälkeen Update 1 -päivitys. Varmista ensin, että koneessasi on Windows 8.1 Update 1 käytössä (siirry aloitusnäyttöön ja kirjoita hakuun ”Päivitys” tai ”Update” ja valitse sitten ”Windows Update”). Asenna tarvittaessa mainitut päivitykset.

  Linkit nettisivuille voi lisätä aloitusnäyttöön tässä artikkelissa kuvatulla tavalla. Windows 8.1 -versiossa ruutukokoja on neljä (uutena pieni ja iso koko) ja voit muuttaa kokoa napauttamalla ruutua hiiren kakkospainikkeella. Ruutuja voi vapaasti siirtää hiirellä raahaamalla ja sijoittaa niitä eri ryhmiin. Ruudun alareunaan niitä ei varsinaisesti voi laittaa, sillä Windows käsittelee niitä tietyllä tavalla ryhmissä riveittäin ja sarakkeittain. Itse olen luonut niille (ja mm. kansiolinkeille) oman ryhmänsä, jossa linkit ovat hyvässä järjestyksessä.

 3. 26.6.2014 klo 23:52 Emma sanoi:

  Oma aloitusnäyttöni meni jostain syystä pieneksi ruudun vasempaan ylänurkkaan. Siinä on se miinusnäppäin ja kun painan siitä niin se menee vielä pienemmäksi. Kuinka saan sen takaisin kokoruudun kokoiseksi niinkuin se alunperin oli?

 4. Timo Läpinen
  27.6.2014 klo 17:57 Timo Läpinen sanoi:

  Moi Emma,
  Tapahtuuko tämä myös koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ennen kuin käynnistät mitään peliä tai sovellusta? Vai tuleeko tämä tietyn pelin/sovelluksen käytön jälkeen?

  Tarkista varmuuden vuoksi resoluutio ja virkistystaajuus (kirjoita aloitusnäytössä ”Näytön asetukset” tai ”Display Settings”). Tarkista myös, että koneessa on päivitykset ajan tasalla. Kirjoita aloitusnäytössä ”windows update” ja tarkista päivitysten saatavuus.

  Tuorein versio on Windows 8.1 Update 1 (Version 6.3, build 9600). Version voit tarkistaa mm. File Explorerin About-ikkunasta.

 5. 24.5.2016 klo 18:45 Merja sanoi:

  Hei! Minulla on Windows 10. Aloitusnäyttö on hävinnyt ja tehtäväpalkin kuvakkeita ei pysty aktivoimaan muuta kuin hiiren kakkospainikkeella!!! Mikä avuksi?

  • Timo Läpinen
   25.5.2016 klo 15:09 Timo Läpinen sanoi:

   Hei Merja,
   Näkyykö Käynnistä-valikko kuitenkin normaalisti, jos napautat vasemman alareunan Windows-painiketta tai painat näppäimistöltä Windows-painiketta? Huomaa, että Windows 8.1 -tyyppinen aloitusnäyttö on sellaisenaan poistettu Windows 10:ssä, mutta tulee näkyviin (hieman muutettuna) tabletissa tai tablet-tilassa. Tablet-tilan voi myös itse valita oikean alareunan Toimintokeskus (Action Center) -painikkeesta (puhekupla-painike).

   Tarkoitatko, että tehtäväpalkin sovellukset käynnistyvät normaalisti, mutta hiiren painikkeet ovat väärin päin? Jos näin, niin voit asetuksista tarkistaa/muuttaa hiiren asetuksia: Start-valikko, Settings, Devices, Mouse & Touchpad.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>