Henkilöstöhallintoa pilvestä

Kasvu on positiivinen asia, joka vaatii paitsi näkijöitä myös tekijöitä. Kasvuyrityksen haasteena on löytää ”sopivia” ihmisiä. Sellaisia, jotka omaavat oikeanlaista osaamista, sopivat joukkoon ja pystyvät kasvamaan yrityksen mukana. Kasvavassa yrityksessä henkilöstöjohtamisen haasteet liittyvät rekrytointiin ja työsuhteiden hallintaan, sekä osaamisen johtamiseen organisaation kaikilla tasoilla: Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä alkaen aina ylimmän johdon kyvykkyyksien kehittämiseen. Niin myös meillä Appelsiinissa.

Joustavuutta ja tehokkuutta rekrytointiin

Appelsiini sai vuonna 2012 yli 1500 hakemusta. Tarkan seulan läpi kasvavaan joukkoomme tuli lähes 80 uutta appelsiinilaista. Törmäsimme klassiseen ”muna-kana” –ilmiöön: kasvua ei synny ilman tekijöitä , mutta suuren hakemusmäärän käsittely ja haastattelut vievät aikaa ”oikealta työltä”. Lähestyimme haastetta appelsiinimaiseen tapaan, eli miettimällä miten rekrytointiprosessia voisi parantaa. Löysimmekin uudenlaisia lähestymistapoja:

  1. Hakukanavat: työntekijöitä haettiin paitsi perinteisissä kanavissa, mutta myös sosiaalisessa mediassa ja Aku Ankan takakannessa. Parhaaksi välineeksi osoittautui kuitenkin perinteinen puskaradio: Appelsiinilaiset ”ilmiantoivat” osaavia kavereitaan. Tämä kertoo paitsi vinkkipalkkion toimivuudesta, myös henkilöstön tyytyväisyydestä: Henkilöstötutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä Appelsiinilaisesta on valmis suosittelemaan Appelsiinia työnantajana.
  2. Videohaastattelut: Sopivanoloiset kandidaatit valittiin CV :iden perusteella videohaastatteluihin. Niissä hyödynsimme Recruitby.net :n pilvipalvelua. Haastateltavan näkökulmasta video kertoo enemmän kuin pelkkä CV. Esimiehen näkökulmasta aikataulupaine poistuu:  haastattelut voi katsoa sopivissa väleissä ja kandidaattien evaluointiin voidaan ottaa mukaan useampi henkilö ja näin varmistaa, että löydetään positioon parhaiten sopivat tyypit.
  3. Kasvokkain tehtävät haastattelut: Videohaastattelujen käyttö vähensi  ”varsinaisten” haastattelujen määrää ja näin tehosti valintaprosessia.

Luotettava henkilöstöhallintojärjestelmä pilvestä

Lomat, poissaolot, tuntikirjaukset ja palkanmaksu ovat henkilöstöhallinnon peruspilareita, joiden on toimittava. Hallinnon järjestelmiä on moneen lähtöön – me Appelsiinissa valitsimme Mepcon, lähinnä sen joustavuuden ja ketteryyden henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tukena . Kun perusasiat toimivat hyvin, jää aikaa myös ihmisten ja osaamisen johtamiselle. Ne ovat meidän menestyksemme kannalta olennaisia asioita.

Osaamisen johtaminen: Akatemia

Jatkuva muutos edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Hyvä ammattitaito ja jatkuva oppiminen ovat työntekijän ja yrityksen henkivakuutus muuttuvilla työmarkkinoilla. Appelsiinissa panostetaan henkilöstön koulutukseen ja rohkaistaan oppimaan uutta, mutta osaamisen kehittämisen kokonaisvastuu on työntekijällä. Oppimisesta 70% tapahtuu oman työn kautta, loput 30% sisäisen ja ulkoisen valmennuksen ja koulutuksen kautta.

Osaamisen kehittämisen tueksi kehitimme oman pilvipalvelun ”Akatemian”, joka toimii sekä osaamispankkina, että oman osaamisen kehittämisen työkaluna. Se hyödyttää sekä työnantajaa, että työntekijää, ainakin seuraavilla tavoilla:

  1. Sitouttamisen tukeminen kehittämällä osaamisen johtamista ja tuomalla osaaminen läpinäkyväksi
  2. Henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen ja uralla kehittymisen tukeminen
  3. Liiketoiminnan tukeminen kehittämällä CV tietojen hallintaa ja raportointia
  4. Osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen  ja organisaation avoimuuden ja viestinnän parantaminen.
  5. Sitouttamisen ja motivoinnin uudet keinot, osaamisten arvioinnin laajentuminen ja tarkentuminen
  6. Rekrytointiprosessin tukeminen

Työkalut kokonaisvaltaiseen johtamiseen

Appelsiini on tiivis työyhteisö, jonka jäsenet välittävät toisistaan. Etsimme jatkuvasti lisää osaajia, ja pyrimme rekrytoimaan meille sopivia työntekijöitä. Henkilöstöhallinnon perusasioiden lisäksi panostamme jatkuvaan osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Näillä eväillä olemme nousseet Suomen osaavimpien IT-talojen joukkoon. Siellä aiomme myös pysyä. Meille ihmiset ovat liiketoiminnan perusta, ja uskomme, että tyytyväiset työntekijät pitävät asiakkaat tyytyväisinä. Johdamme ihmisiä, ja käytämme apuja pilvipohjaisia työkaluja. Niin kuin kasvuyrityksen kuuluukin.

Akatemia tuo Appelsiinin asiantuntijoiden osaamisen esille havainnollisessa muodossa

Jaa tämä artikkeli:

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa Google+:ssa Jaa Pintrestissä Jaa LinkedIn:issä
Julkaistu kohteessa Ihmiset, Trendit ja innovaatiot, Yleinen Merkitty: , , , , ,